Querientes d'Andupez Lebensmittel

Un mosaic acolorid de rombs ens serveix de patró per a la confecció d’aquest vins negres joves fàcils de veure. El cromatisme de la etiqueta es va articulant segons cada vi de la gamma. Impressió sobre paper Saville Row tweed de Manter amb tècniques serigràfiques i estampació en calent.